Najboljša naložba bi bila tista, ki bi prinesla:

– VISOKE DONOSE

– NOBENEGA TVEGANJA

– RAZPOLAGANJE Z DENARJEM

– NOBENE OBDAVČITVE

 

Takšne naložbe žal ni ne pri nas ne nikjer drugje na svetu. Naložbe, ki omogočajo, da denar kadar koli dvignemo, recimo z osebnega računa v banki, imajo nizek donos. Naložbe z najvišjimi donosi pa so navadno zelo tvegane, donos lahko čez noč naglo zraste, a enako globoko tudi pade.

Če imamo srečo, veliko zaslužimo, lahko pa tudi vse izgubimo.


Marsikoga premamijo podatki o rasti tečajev delnic domačih podjetij, a poznavalci ugotavljajo, da s takšnimi naložbami služijo le dobro obveščeni vlagatelji, ki se s tem poklicno ukvarjajo in imajo tudi pomembne notranje informacije. Vsekakor velja, da vseh naložb ne gre imeti v isti košari. Najbolje je imeti razpršene naložbe.

NALOŽBA V BANKO

V Sloveniji se ljudje še zmeraj najpogosteje odločijo za varčevanje v banki. Poznavalci pravijo, da je vezava denarja v banki varna. Slabost so obresti. Te se znižujejo in s tem se zmanjšuje vrednost naloženega denarja, še posebej zdaj, ko inflacija raste. Zdaj obrestna mera za vezane vloge v Sloveniji znaša približno 0,8 odstotke na leto, inflacija pa je dosegla že skoraj 4,5 odstotkov.

To pomeni, da se bo vrednost premoženja tistih, ki varčujejo v banki, letos realno celo zmanjšala. Ne gre pa niti pozabiti, da so obresti obdavčene. Davek mora plačati vsak, ki dobi več kot 1000 evrov obresti.

 

NALOŽBA V NEPREMIČNINE

Druga najbolj razširjena oblika varčevanja so naložbe v nepremičnine. V Sloveniji se takšne naložbe izplačajo, saj so se stanovanja v Sloveniji na trgu zadnja tri leta precej podražila. Pri tem cene v Ljubljani rastejo hitreje kot drugod po Sloveniji. V nepremičnine lahko vlagajo tisti, ki imajo veliko denarja, Ker cene nepremičnin rastejo, se vrednost naložbe vendarle povečuje, njena slabost pa je, da denarja ni mogoče dobiti takoj, ko ga varčevalec potrebuje.

Dolgoročno je nepremičnina še zmeraj ena najvarnejših naložb. To ugotavljajo tudi Nemci, saj so naložbe v nepremičnine pri njih na drugem mestu, takoj za varčevanjem v banki. Tam cene nepremičnin v povprečju rastejo po 3 odstotke na leto, na najprivlačnejših lokacijah nekoliko več, vsekakor pa precej manj kot v Sloveniji. Med slabo donosne naložbe sodijo tudi različna življenjska in rentna zavarovanja, ki jih ponujajo zavarovalnice.

 

NALOŽBA V PLEMENITE KOVINE

Investiranje v plemenite kovine je danes dostopno kot še nikoli prej.  Vsakdo lahko varčuje in vplačuje majhne zneske , kateri se konvertirajo v različno plemenito kovino. Sredstva so za dvig na voljo razmeroma hitro v nekaj dneh in kadarkoli lahko naše pozicije prodamo po trenutni tržni ceni.